Cilji društva

Osnovni cilj društva je skrb za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin, njihovo višjo kakovost življenja in čim boljše vključevanje v ožje in širše okolje.

Program društva je zasnovan tako, da razbijamo stereotipe o zmožnostih naših oseb, da odkrivamo, kar zmorejo, zato je moto našega društva
„VEDNO  JE  ČAS  ZA  UČENJE“
 S tem krepimo njihov občutek lastne vrednosti, samospoštovanje in zaupanje vase.

V prizadevanjih za napredek celovite skrbi za  OMDR (osebe z motnjami v duševnem razvoju ) in njihove družinske člane ima društvo predvsem naslednje naloge:

  • Skrb za vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju in spodbujanje njihovega sodelovanja  v  vsakdanjem življenju.
  • Vzpodbujanje OMDR, da se opirajo na lastne moči in sposobnosti.
  • Podpiranje njihovega interesnega združevanja in krepitve moči ter uveljavljanje SAMOZAGOVORNIŠTVA.
  • Obveščanje staršev, skrbnikov in drugih občanov o problematiki OMDR.
  • Uveljavljanje človekovih pravic invalidov in preprečevanje diskriminacije.
  • Zagovarjanje ekonomskega, socialnega, zdravstvenega in pravnega varstva OMDR.
  • Uveljavljanje socialne pravičnosti in enakih možnosti.
  • Spodbujanje in podpiranje akcij za izmenjavo izkušenj med sorodnimi društvi.
  • Organiziranje in aktiviranje članstva in javnosti za izvedbo posameznih dejavnosti v korist osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin.