Dejavnosti društva

Društvo nudi svojim članom veliko dejavnosti, s katerimi želi osebam z motnjo v duševnem razvoju omogočiti večjo vključenost v vsakdanje življenje in jim približati znanja s področij, katerih samostojno ne bi mogli pridobiti.

 

Izobraževanje:
  • vikend seminarji za uporabnike,
  • vikend seminarji za družine,
  • strokovna predavanja,
  • razni tečaji;

 

Klubske dejavnosti:
  • ustvarjalne delavnice,
  • računalništvo,
  • opismenjevanje,
  • klub staršev;
Športne  dejavnosti:
  • kegljanje,
  • plavanje,
  • pohodništvo;

 

Kulturna in družbena dejavnost:
  • folklorna skupina,
  • pevski zbor,
  • izleti in obiski kulturnih prireditev,
  • pustovanje,
  • novoletno srečanje z obdaritvijo in plesom,
  • gledališka skupina;