DELO DRUŠTVA NE POČIVA

Takoj po novoletnih praznikih smo začeli s pripravo dejavnosti društva, katere se bodo pričele, ko bodo pogoji za to. Nazadnje smo pripravljali razpis »Nacionalnih programov za leto 2021« za vseživljensko učenje in program za ohranjanje psihofizičnega zdravja družin.
Delamo tudi na ostalih načrtovanih aktivnostih društva katere prilagajamo novim pogojem saj jih ne moremo izpeljati kot v prejšnjih letih. Poleg druženj za uporabnike in družine se že pripravljamo na velik dogodek, ki je lansko leto zaradi epidemije odpadel. To je »Festival folklornih skupin«.
Upamo tudi, da nam bo omogočeno ponovno delovanje folklorne skupine, pevskega zbora, športnih aktivnosti…
Mi smo pripravljeni na nove izzive. Izpeljali jih bomo tako, da se bomo v popolnosti prilagodili novim razmeram.
Težko pričakujemo čas, ko nam bo to omogočeno.

Darja

Majda

Morski utrinek

Domači šopek