HVALA VSEM IN VSAKEMU POSBEJ!

SOŽITJE JE VEČ KOT DRUŠTVO – ŽE 50 LET

Za nami je velik dogodek, 50-obletnica našega društva. Za uspešno prireditev imajo največ zaslug člani našega društva, saj brez njih dogodka ne bi bilo. Zato HVALA VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ! V zahvalo smo bili 16. junija na izletu v eni najlepših ledeniških alps kih dolin v Evropi – Logrski dolini. Na poti smo spoznali znamenitosti tega dela Slovenije in sicer Solčavo, slap Rinko in Radmirje. Bilo je čudovito.
Več fotografij si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.
Fotografirali člani društva