NOVINARSKI KROŽEK

V društvu je  meseca oktobra začel delovati NOVINARSKI KROŽEK, kjer bodo lahko našo člani obdelali in zapisali tekoča dogajanja in problematiko. Tako bodo aktivno sodelovali pri nastajanju in izdaji novega društvenega glasila.  Odgovorna urednica glasila je Urška Markelj, novinarski krožek vodi Maja Kutić.

Najprej je bilo potrebno izbrati ime glasila, to so storili  uporabniki sami na Novinarskem krožku. Izmed več predlaganih imen je na koncu soglasno sprejeto ime SOŽITKO.     Bravo naši novi novinarji,odlično ste izbrali !

Za prvo številko društvenega glasila so napisali dva prispevka  in narisali tri slike.

NOVINARSKI novinarski slika 2 novinarski slika 1 novinarski sklai 3