OBČNI ZBOR DRUŠTVA SOŽITJE OBALNIH OBČIN

V nadaljevanju in v “fotogaleriji” si lahko preko fotografij ogledate potek občnega zbora, ki je potekal 22. marca v dvorani KS Semedela.
Visoka udeležba in prijetno vzdušje potrjujeta dobro delo društva skladno z osnovnimi cilji društva, ki so skrb za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin, njihovo višjo kakovost življenja in čim boljše vključevanje v ožje in širše okolje.
Najlepša hvala vsem!
Tekst in fotografije: ET

Visoka udeležba članov društva

Delovno predsedstvo

Poročilo predsednice društva

Finančno poročilo

Potrjevanje poročil

Zaslužena kavica

Razdelitev glasila društva Sožitje obalnih občin “Sožitko”