OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Zaradi Covid omejitev smo letošnji Občni zbor društva Sožitje obalnih občin izpeljali nekoliko kasneje.
V petek, 9. julija 2021 smo v dvorani KS Semedela sprejeli poročilo o delu v letu 2020, finančno poročilo za leto 2020, poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča. Obravnavali in sprejeli smo tudi program dela in finančni načrt za leto 2021. Želja vseh nas je, da bi  nam razmere dovoljevale izvedbo celotnega načrta.
Pod točko razno nam je Sonja orisala zgodovino folklorne skupine in pevskega zbora ter navedla načrte za naslednje obdobje, tja do leta 2023.
Kljub težkim časom se v društvu borimo premagovati vse ovire. Za nadalnje uspešno delo vabimo, da se nam pridruži čim več novih spremljevalcev. Pričakujemo tudi še večjo pomoč vseh članov društva. Brez dodatne pomoči bomo težko izpolnili vse zastavljene cilje. Naša dekleta in fantje si to zaslužijo.

1

2

3

4

Zapisal: Emil Tomažič      Fotografije: Emil Tomažič in Majda Karer