PREDAVANJE NA TEMO KINEZIOLOGIJA, 5.11.2018

SOŽITJE JE VEČ KOT DRUŠTVO – ŽE 50 LET

Organizirali smo zanimivo predavanje kjer nam je ga. Eva Vedlin Bojčič predavala na temo kineziologije. To je veda o gibanju človeškega telesa, ki proučuje način gibanja človeka in človeških mišic.
Zelo učinkovita je pri delu s posamezniki z določenimi telesnimi ovirami in poškodbami, kjer jim predvsem s primerno načrtovano vadbo pomaga pri okrevanju in izboljšanju zdravja in gibalne učinkovitosti glede na določene funkcionalne pomanjkljivosti, ki so posledica poškodb, degenerativnih motenj in bolezni.
Na koncu smo nekaj teorije prelili tudi v prakso kar prikazujeta spodnji fotografiji.