PROGRAM ZA JANUAR 2020

Upamo, da ste v Novo leto kar odplesali in odpeli, saj se pričenjajo vaje pevskega zbora, folklorne skupine in kegljanje. Prav tako nadaljujemo z novimi kreativnimi idejami v novinarskem in klubskem krožku ter samozagovorništvu.
Dragi fantje in dekleta naj se tudi v letu 2020 rojeva čim več lepih in ustvarjalnih skupnih trenutkov.