SESTANEK IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA

Na podlagi spodnjega dnevnega reda je potekal sestanek IO društva Sožitje Obalnih občin. Pregledali smo kaj je bilo realiziranega v letu 2023, načrt dela v letu 2024 ter tekoče zadeve. Osma točka dnevnega reda je vsebovala tudi priprave na Občni zbor, ki bo 22.3.2024.
Podrobno smo obdelali porabo denarja v lanskem letu ter planirano za leto 2024. V lanskem letu je bila poraba v okviru načrtovane. Izvedene so bile tudi vse planirane aktivnosti.
Tudi poraba v letu 2024 je načrtovana tako, da bodo uporabniki in njihove družine čim manj finančno obremenjeni. Kot do sedaj bo društvo v največji možni meri prispevalo, oziroma krilo stroške tako avtobusnih prevozov kot nastanitev pri  vseh seminarjih za uporabnike in družine. Enako velja tudi pri ostalih krožkih in dogodkih v okviru mesečnih koledarjev. Podrobnejša informacija bo podana na Občnem zboru.
Sestanek se je zaključil z informacijo predsednice o tekočih zadevah ter željah po uspešnem delu društva tudi v letu 2024 in želji po čim večji aktivnosti tako članov IO kot tudi po večji uključenosti v delo društva vseh ostalih članov.
Vabljeni 22.3.2024 na Občni zbor društva, ki bo ob 16.00 uri v dvorani Mandrač!
Tekst in fotografije: ET

Dnevni red

001

002