SESTANEK IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA

V petek, 20.10.2023 smo imeli sestanek IO društva. Sestanek je otvorila in vodila predsednica Darja Černac. Na začetku je opisala njeno udeležbo na raznih sestankih ter finančno stanje društva. Ugotovili smo, da so bili vsi sklepi prejšnje seje realizirani.
Vsi dogodki in krožki v septembru so tudi potekali po programu. Poleg ostalih nastopov, srečanj in tekočih aktivnosti velja izpostaviti nastop folklorne skupine, pevskega zbora in rezultatov dela fotografskega krožka na 22. festivalu za 3. Življensko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer so posebno priznanje prejeli člani fotografskega krožka.
V drugem delu sestanka smo se dogovarjali o aktivnostih  do konca leta. V tem času čakata folkloriste in pevce še nastopa v Puli in Strunjanu ter udeležba ob Svetovnem dnevu invalidov. Decembrsko veselo vzdušje pa bosta popestrila prednovoletni izlet in že tradicionalno prednovoletno srečanje.
Na sestanku je bilo tudi govora o problematiki  v zvezi z neaktivnostjo nekaterih članov ter problematiko s prevozi staršev svojih fantov in deklet na dogodke na obalnem območju.
Sestanek se je zaključil v pozitivnem vzdušju in optimizmu ter povabilu vsem članom k še večji aktivnosti v društvu.
Tekst in fotografija: ET