SOŽITKO ŠT. 11

Iz Sožitka številka 11, uvodnik predsednice društva.

 

Po nekaj kovidnih letih smo letos končno zaživeli skoraj normalno. Počasi smo se utirili v normalne tirnice in ko smo se zagnali, nas nič ni moglo ustaviti. Kot bi hoteli nadoknaditi zamujeno. Zamisli je bilo ogromno in veliko smo jih tudi uresničili. Končno smo lahko v polni meri ponovno uresničevali naše poslanstvo.
Organizirali in izvedli smo vrsto projektov vseživljenjskega učenja, delavnic, krožkov, srečanj kluba staršev, vikend seminarjev za uporabnike in družine, rekreacijskih aktivnosti, kulturnih ogledov in še marsikaj. Zelo veliko smo  delali, se družili in učili. Poleg spremljevalcev in vodij krožkov so nam velikokrat na pomoč priskočili starši naših uporabnikov, za kar smo jim zelo hvaležni.
Letos je bilo tudi volilno leto. Na skupščini društva smo izvolili novo vodstvo. Prodali smo stari dotrajani kombi. S pomočjo donatorjev, privarčevanih sredstev in zbranega denarja z raznimi akcijami, smo kupili novega. Pridobili smo nekaj novih članov in spremljevalcev, toda teh je še vedno premalo. Vendar se trudimo zaradi naših deklet in fantov, saj bi jim radi omogočili čimveč raznovrstnih dejavnosti.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki sodelujete, nam pomagate in nas podpirate, predvsem našim dekletom in fantom, ki se z veseljem udeležujejo aktivnosti društva Sožitje.
Darja Černac, predsednica društva
Celotno glasilo si lahko ogledate v rubriki “NAŠ SOŽITKO”