SOŽITKO

Izšel je SOŽITKO št. 8. Predsednica društva Darja Černac je na 3. strani Sožitka, na koncu uvodnika, napisala: “Kar delamo, opišemo v našem Sožitku. Letos (mišljeno je leto 2019, op) smo izdali dve številki in zloženko o doživetjih na poletnih taborih. Zahvaljujem se našim dekletom in fantom, da so se v tako velikem številu in uspešno udeleževali dejavnosti ter prostovoljcem, mentorjem in staršem za nesebično pomoč pri delovanju društva.”
Celoten uvodnik in vse ostale prispevke preberite v rubriki “Naš Sožitko”.

SOŽITKO, glasilo Društva SOŽITJE obalnih občin, številka 8/leto 2019