VIKEND SEMINAR ZA UPORABNIKE 14.-16.9.2018

SOŽITJE JE VEČ KOT DRUŠTVO – ŽE 50 LET

Tri dni smo bili v Cerknem v CŠOD. Obiskali arheološki park Divje Babe kjer je eno najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na svetu, znane “Neandertalske koščene piščali”. Bili smo tudi v “Partizanski bolnici Franja”. Zgrajena je v  težko dostopnih gozdovih, prepadnih grapah in podzemnih jamah. Bolnišnica je bila namenjena predvsem težjim ranjencem. Sovražnik se je dvakrat znašel v njeni neposredni bližini, vendar je ni odkril. Partizanska bolnica Franja je po vojni postala simbol partizanskega gibanja in njegove razvejane ter izjemno dobro organizirane zdravstvene dejavnosti.  S pomočjo delovnih listov smo se sprehodili tudi po samem mestu Cerkno.
Izkoristili smo čas, da smo se pogovorili o “krepitvi moči in uveljavljanja samozagovorništva”.Udeleženci so prepoznali svoje potrebe, želje in pravice ter sestavili listo pravic in napisali na tablo. Vsak, ki se postavi zase je  SAMOZAGOVORNIK. Opredelili smo tudi osebe, na katere se lahko obrnemo, da uveljavimo svoje pravice. Sodelovali bomo pri ustanavljanju samozagovorniških skupin.
Ni manjkalo zabave in smeha, kopanja v bazenu, ogledali smo si gledališko predstavo, manjkalo ni niti dobre hrane iz rok pridnih kuharic.
In prišla je ura odhoda. Kar žalostni smo bili. Vendar prijazna šoferka našega avtobusa je prižgala motor, naložila naše torbe in ni bilo druge kot stopiti v avtobus in nazaj proti domu. Prelepi spomni pa ostanejo.
Več fotografij si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.