Vseživljensko učenje

Osebam z motnjo v duševnem razvoju pridobljeno znanje in spretnosti hitreje upadajo kot pri drugih osebah, zlasti če niso deležni nenehnih vzpodbud.
Z različnimi oblikami programa VSEŽIVLJENSKO UČENJE (VŽU) se znanje in spretnosti nenehno obnavljajo in tako ohranja že pridobljeno raven.
Naše društvo vedno prisluhne njihovim potrebam in željam ter prilagodi program različnim zmožnostim naših članov.

Oglejte si brošuro o Poletnih taborih VŽU v letu 2019

Oglejte si slikovno predstavitev udeležbe na VŽU leta 2017

Namen, cilji in dejavnosti društva se zrcalijo v vsakdanjem življenju, in sicer:
na področju izobraževanja,
– na področju športa in rekreacije,
– na področju kulture, zabave, obujanja kulturne dediščine,
– na področju ustvarjanja,
– sodelovanje v projektu „Krepitev moči in uveljavljanje samozagovorništva“