ŽIVLJENJE V ČASU PANDEMIJE KORONAVIRUSA

V Obalnem društvu Sožitje smo v sredo, 8. 7. 2020, izvedli anketo o tem, kako so naši člani preživljali karanteno od sredine marca do konca maja. Intervjuvali smo osem družin. Dve družini imata šolarja, v šestih pa uporabnike VDC. Zanimalo nas je, ali so naši uporabniki in njihove družine doživljali stisko v obdobju izolacije, s čim so se ukvarjali, kaj so najbolj pogrešali.
Izvedeli smo, da so družine čas karantene preživele razmeroma dobro. Večjih problemov ni bilo. Življenje so prilagodili okoliščinam. Večina ni doživljala nikakršnih travm, nekaterim je bilo celo zelo všeč biti doma. Predvsem so se posvečali en drugemu. Tisti, ki se še šolajo, so sledili pouku na daljavo, kar jih je polni meri zaposlovalo, ostali so pomagali staršem pri vsakodnevnih opravilih, postorili so veliko dalj časa odlaganih del. Veliko časa so namenili svojim konjičkom, sprehajali so se, nekateri so odkrili nova zanimanja (na primer fotografiranje, zlaganje žebljičkov). S prijatelji so se veliko pogovarjali po telefonu.
Vsi so pogrešali društvene dejavnosti: folkloro, vaje pevskega zbora, judo, skupne pohode, a najbolj prijateljska druženja in nekateri skupno kavico.
Pogrešano skupno druženje. Fotografija je simbolna.

Pogrešano prijateljsko druženje. Fotografija je simbolna.